Hướng dẫn đăng ký hồ sơ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢNChú ý:

Mã xác nhận:
để tạo tài khoản.
Ngược lại, nhấn nút để hủy bỏ thao tác tạo tài khoản.
HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

Bước 1:

Bước 2:
Bước 3:

Bước 4:

Bước 5:
HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN
Trên thanh menu chính, tổ chức/cá nhân chọn Đăng ký hồ sơ trực tuyến » Thông tin cá nhân:
Sau khi cập nhật thông tin, chọn nút Cập nhật để lưu thông tin thay đổi.

Ngược lại, chọn nút Hủy bỏ để hiển thị lại thông tin ở lần cập nhật thành công trước đó.
HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM HỒ SƠ
Ngoài chức năng quản lý hồ sơ, tổ chức/cá nhân có thể sử dụng chức năng Tra cứu hồ sơ để tra cứu thông tin hồ sơ và trạng thái xử lý:
Hệ thống sẽ hiển thị hồ sơ ứng với thông tin tìm kiếm đã nhập (nếu có).

Tổ chức/cá nhân có thể tra cứu được tình trạng hồ sơ của tất cả hồ sơ đã nộp trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại đơn vị.

Chú ý: Đối với chức năng này, tổ chức/cá nhân không cần đăng nhập vào hệ thống.
HƯỚNG DẪN TRA CỨU HỒ SƠ