Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Bảo hiểm (NNPTNT)
 • Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
 • Bồi thường nhà nước (Tư pháp)
 • Chính sách thuế
 • Chứng thực (Tư pháp)
 • Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Y tế)
 • Đăng ký khai sinh (Tư pháp)
 • Đăng ký, quản lý cư trú (Công an)
 • Đất đai (TNMT)
 • Đường thủy nội địa (GTVT)
 • Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
 • Giải quyết khiếu nại
 • Hòa giải cơ sở (Tư pháp)
 • Hộ tịch (Tư pháp)
 • Khoa học, Công nghệ và Môi trường (NNPTNT)
 • Liên thông Ngoài Danh mục
 • Môi trường (TNMT)
 • Người có công (LĐTBXH)
 • Nông nghiệp (NN&PTNT)
 • Nuôi con nuôi (Tư pháp)
 • Phòng, chống tệ nạn xã hội (LĐTBXH)
 • Phòng, chống tham nhũng
 • Phòng, chống thiên tai (NNPTNT)
 • Phổ biến, giáo dục pháp luật (Tư pháp)
 • Quy hoạch kiến trúc (Xây dựng)
 • Thành lập và Hoạt động của Hợp tác xã (KH&ĐT)
 • Thi đua khen thưởng (Nội vụ)
 • Thủy lợi (NNPTNT)
 • Thủy sản (NNPTNT)
 • Thư viện (VHTTDL)
 • Tiếp công dân
 • Tôn giáo (Nội vụ)
 • Trẻ em (LĐTBXH)
 • Trồng trọt
 • Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL)
 • Xây dựng (Xây dựng)
 • Xử lý đơn thư
 • TÌM THẤY 165 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  3
  4
  Cấp bản sao từ sổ gốc
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  5
  Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  6
  7
  8
  Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  9
  10
  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2024
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2024
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  TTHC cung cấp DVCTT một phần 1154
  TTHC cung cấp DVCTT toàn trình 127
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập