TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2023
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2023
SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
Thủ tục mức độ 1 4
Thủ tục mức độ 2 134
Thủ tục mức độ 3 920
Thủ tục mức độ 4 93
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người đang truy cập
Tổng số lượt truy cập