Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Bảo hiểm (NNPTNT)
 • Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
 • Bồi thường nhà nước (Tư pháp)
 • Chứng thực (Tư pháp)
 • Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Y tế)
 • Đăng ký Giao dịch đảm bảo
 • Đăng ký khai sinh (Tư pháp)
 • Đăng ký, quản lý cư trú (Công an)
 • Đất đai (TNMT)
 • Đường thủy nội địa (GTVT)
 • Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
 • Giải quyết khiếu nại
 • Giải quyết tố cáo
 • Giảm nghèo (LĐTBXH)
 • Hòa giải cơ sở (Tư pháp)
 • Hộ tịch (Tư pháp)
 • Khoa học, Công nghệ và Môi trường (NNPTNT)
 • Lao động, tiền lương, quan hệ lao động
 • Liên thông Ngoài Danh mục
 • Môi trường (TNMT)
 • Người có công (LĐTBXH)
 • Nông nghiệp (NN&PTNT)
 • Nuôi con nuôi (Tư pháp)
 • Phòng, chống tệ nạn xã hội (LĐTBXH)
 • Phòng, chống tham nhũng
 • Phòng, chống thiên tai (NNPTNT)
 • Phổ biến, giáo dục pháp luật (Tư pháp)
 • Quy hoạch kiến trúc (Xây dựng)
 • Thành lập và Hoạt động của Hợp tác xã (KH&ĐT)
 • Thi đua khen thưởng (Nội vụ)
 • Thủy lợi (NNPTNT)
 • Thủy sản (NNPTNT)
 • Tiếp công dân
 • Tôn giáo (Nội vụ)
 • Trẻ em (LĐTBXH)
 • Trồng trọt
 • Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL)
 • Xây dựng (Xây dựng)
 • Xử lý đơn thư
 • TÌM THẤY 190 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  3
  4
  Cấp bản sao từ sổ gốc
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  5
  Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  6
  7
  8
  Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  9
  Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  10

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2023
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2023
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  Thủ tục mức độ 1 4
  Thủ tục mức độ 2 134
  Thủ tục mức độ 3 1016
  Thủ tục mức độ 4 110
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập