Tra cứu hồ sơ

Hướng dẫn tra cứu trực tuyến:
  • Bước 1: Chọn tra cứu theo Mã hồ sơ hoặc Số CMND/ĐKKD Địa chỉ
  • Bước 2: Nhập Mã hồ sơ hoặc Số CMND/ĐKKD Địa chỉ tương ứng với mục đã chọn trước đó và bấm nút Tìm
  • Bước 3: Chọn một hồ sơ từ kết quả tra cứu để xem chi tiết hồ sơ
Lưu ý: Khi tra cứu theo Mã hồ sơ hoặc Số CMND/ĐKKD, vui lòng nhập chính xác Mã hồ sơ hoặc Số CMND/ĐKKD.
Hướng dẫn tra cứu thông qua SMS: Để tra cứu hồ sơ thông qua SMS, vui lòng nhắn tin với cú pháp:
DVCTTCAMAU [KHOẢNG TRẮNG] MÃ_HỒ_SƠ gửi đến 8088
Ví dụ: DVCTTCAMAU 50-2015-10-SO_TTTT gửi 8088

Từ khóa
Tra cứu theo
Lưu ý: Những ô có ký hiệu là bắt buộc nhập.

Hồ sơ
Thông tin xử lý
Không tìm thấy dữ liệu